Stichting

De stichting Arts Alive is 2106 opgericht omdat de activiteiten die door het team van Carla Veldhuis te veelomvattend werden om als losse activiteiten te laten voortbestaan. Daarnaast zou het ook ruimte kunnen geven aan andere mensen met een gelijksoortige visie om deel van de beweging te worden en met elkaar deze visie uit te dragen. Ook merkten we dat de bestuurlijke kant een druk legde op de artistieke activiteiten en was er de wens deze twee meer te scheiden. Zo werd de stichting Arts Alive geboren.

Op dit moment….

….heeft de stichting een bestuur dat uit Giovanni Veldhuis, Malte Westerheide en Christina Klop bestaat. De stichting is erkend als culturele ANBI en heeft zowel educatieve activiteiten als optredens/uitvoeringen.

Statutaire doelstelling:
Stichting Arts Alive heeft als doel jongeren en volwassenen creatief te trainen en te inspireren in kunst,  met universele thema’s als vrijheid, schoonheid en echte liefde vanuit een christelijk gedachtengoed. Tevens stelt de stichting zich tot doel kunst in te zetten om mensen hun eigen creativiteit te laten (her)ontdekken en ontwikkelen. De stichting zet daarbij verschillende vormen van kunst in zoals dans, theater, muziek en beeldende kunst.

Beleid:
Stichting Arts Alive wil bovenstaand doel onder meer bereiken door het ondernemen van activiteiten die creativiteit bevorderen. Denk daarbij aan openbare evenementen (zoals Wandeltheater Dolorosa), creatieve bijeenkomsten zoals Art Fusion en het Theaterweekend. Dergelijke activiteiten kunnen zowel op nationaal als internationaal niveau uitgerold worden.