Kan kunst helend werken? Kan kunst en creativiteit onze samenleving beïnvloeden? Kan dit een middel zijn om onze levens te transformeren? Wil je levens raken met Gods waarheid door jou artistieke gaven?

“Er is geen  middel dat duidelijker het wonder en de schoonheid van God toont, dan de kunsten. Kunst is een reflectie van Gods creativiteit, en het bewijs dat wij gemaakt zijn naar zijn beeld.”- Martin Luther

“Getalenteerde mensen moeten leren om een boodschap van onze creatieve God op een creatieve manier voort brengen.” -Carla Veldhuis

De visie van Arts Alive is om de kunsten te vermenigvuldigen, een plek te geven, in Gods gemeenschap, en via hen naar buiten. God is creatief. Hij gebruikt vele kunstvormen om tot mensen te spreken, (zoals ook in de Bijbel).

Kunst en media zijn een van de 7 invloedsferen in de maatschappij. Door de grote zeggingskracht is kunst is een communicatie middel bij uitstek voor elke leeftijdsgroep en taalbarrière.

Voor Christenen is het tijd om creativiteit opnieuw plaats te geven in onze gemeentes en in ons leven. We mogen als het ware de kunst terug winnen van de vijand, omdat er vele eeuwen sprake van was dat kunst ( in de brede zin, dans theater ) niet welkom was in de kerk. We hebben van God juist een prachtig gebied, een opdracht gekregen om hierin van invloed te zijn, ieder in zijn eigen stijl en bestemming.

God wil de expressie van de diepte en hoogte van zijn creativiteit en kracht  door ons heen laten werken. De gaven en talenten die God ons gaf (in gevarieerde kunsten) komen door de Heilige Geest in ons tot uiting. God wil een cultuur waar kunstenaars, elkaar bemoedigen en waarderen, waar ze zonder competitie samen werken. In origineel excellent werk volgens het plan dat Hij voor ons leven.

Onze missie

*Een netwerk vormen onder creatievelingen, kunstenaars, docenten en organisaties, waar we God eren en proclameren met onze kunstvormen en talenten, zowel direct als indirect door onze levensstijl.

*We willen kerken en gemeenschappen motiveren om de reëele waarde van kunst te begrijpen, zodat Arts een plek krijgen, dienstbaar zijn in en buiten de gemeentes.

*Het faciliteren van trainingen door professionele docenten in  bewegingskunst 2 d en 3 D kunsten,  woord-kunst en discipelschap.

*Het bemoedigen en toerusten van kunstenaars en hen helpen aan opdrachten.

Ons geloof en waarden

*Jezus Christus is onze verlosser en redder en onze grootste Kunstenaar. Hij is de bron van alle creativiteit, die de wereld schiep, en met ons op een creatieve manier communiceert.

Een kunstenaar in Christus; leert te werken van uit het Joods/Christelijk denken. Hierin staat God centraal en niet de kunst op zich. Alles ontstaat uit een liefdesrelatie met de Vader: er is een cultuur van koninklijk met elkaar om gaan.

Het waarderen van de impact van de kunst in het eren van God en tonen van schoonheid en liefde van God. Kunst kan ontwapenen, bemoedigen, waarheid tonen, overtuigen, samen binden en is een effectief door God bedacht communicatiemiddel. Er staan veel voorbeelden van creativiteit in de Bijbel.

Kunst is slechts één van de activiteiten van het lichaam van Christus, naast de vele andere belangrijke facetten. In deze expressie mag je leren om dienend te zijn aan de gemeente, en om niet te heersen,

(1 Pet 4:10 ) 10 Laat ieder van u de gave die hij of zij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

(Basisbijbel) Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft.