Bouw mee...

Een kerkmuur overstijgende beweging van christelijke kunstenaars bouw je samen. Met elkaar willen wij dit gaan vormgeven en jij kan ook meebouwen. Je kan dit doen op 4 manieren:

  • Door voor ons te bidden. Wij hebben jouw gebed hard nodig om succesvol te zijn met alle activiteiten van Arts Alive.
  • Door jouw creatieve gaven en talenten in te zetten voor anderen. Je sluit je dan aan als kunstenaar bij Arts Alive en helpt ons onze doelen te bereiken. Lijkt jou dat wat mail dan naar: info@artsalive.nl
  • Door ons als vrijwilliger te helpen. We kunnen op diverse terreinen hulp gebruiken: van opruimwerkzaamheden tot het uitvoeren van PR-acties.
  • Door ons te ondersteunen met een gift. Onze projecten kosten geld, ondanks dat we geen salarissen uitkeren. Om door te kunnen gaan zijn financiën hard nodig.

Een donatie aan Arts Alive kan financiële voordelen opleveren. De stichting beschikt namelijk over een culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (goed doel). Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Bouw mee aan deze kunstbeweging.  Kun jij momenteel geen geld missen, maar wil je je wel inzetten voor Arts Alive als kunstenaar of vrijwilliger? Stuur dan een mailtje naar info@artsalive.nl zodat we snel kennis kunnen maken om de krachten te bundelen.