Stichting Arts Alive is erkend als algemeen nut beogende instelling. Ons registratie nummer is KvK 66837979.

Het rekening nummer van de stichting is; NL43INGB0007551181.

De fiscale voordelen voor een ANBI zijn:

  • Als u giften aan Arts Alive geeft, zijn deze aftrekbaar  van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Arts Alive hoeft  geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.