Welkom op de website van stichting Arts Alive.

Deze stichting is opgezet om projecten rond bewegingskunst en creativiteit vanuit een christelijke visie te ontwikkelen. In de stichting vallen trainingsprojecten en theaterproducties onder leiding van Carla Veldhuis. In de jaarlijkse trainingsprojecten zoals de docentendag, de Arts Summit en het Theaterweekend krijgen deelnemers les krijgen in allerlei disciplines van bewegingskunst. Verder beheert Arts Alive theaterprojecten van Carla Veldhuis zoals  www.wandeltheaterdolorosa.nl.

Arts Alive heeft geen winstoogmerk en is het creatieve zusje van Youth Alive: www.youthalive.nl. Ons doel is om creatievelingen en kunstenaars verder te helpen om hun eigen gaven te ontwikkelen samen met God, en om van invloed te zijn door hun werk.

Elk project wordt uitgevoerd onder leiding van een kern-team en bij elk project werken grote groepen kunstenaars samen als een geheel.(bv Wandeltheater Dolorosa heeft ongeveer 150 deelnemers).

We willen mensen door middel van bewegings- kunst, 3 D en 2 D kunst iets van Gods liefde laten ZIEN, en hebben passie om mensen die God niet kennen te mee te nemen in ons werk.. Creativiteit is een belangrijk communicatiemiddel voor God. Mensen hebben beeldtaal nodig om iets van harte te kunnen begrijpen.

img_7844  lamme