Arts Alive is een geregistreerde stichting met ANBI status. De stichting is voor een groot deel afhankelijk van giften. Giften worden gebruikt om de dramaprojecten te financieren.

De stichting is opgericht op 5 september 2016 en heeft de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter: M.A.G. Veldhuis
  • Secretaris: Christina Klop
  • Penningmeester: Petra van Roijen

Het rekening nummer van de stichting is; NL43INGB0007551181.

Contactgegevens: MAG Veldhuis

adres:Versteegstraat 9, 7425 CH Deventer

Tel; 0570-655094