Arts Alive is erkend als algemeen nut beogende instelling. Ons registratie nummer is KvK 66837979.

Hiermee zijn giften aan Arts Alive aftrekbaar voor de belastingen.

De fiscale voordelen voor een ANBI zijn:

  • Als u giften aan Arts Alive geeft, zijn deze aftrekbaar  van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Arts Alive hoeft  geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.